Υδροκηλη

Η προοδευτική, συνήθως ανώδυνη διόγκωση του οσχέου τρομάζει συνήθως τον πάσχοντα ο οποίος ανησυχεί για ενδεχόμενο όγκο στους όρχεις.

Στο Urology Care –Ουρολογικό Κέντρο Νέας Σμύρνης γίνεται αναλυτική διάγνωση/εκτίμηση της κατάστασης του ασθενούς από τον Χειρουργό Ουρολόγο-Ανδρολόγο Dr Ιωάννη Μπέη, ο οποίος και προτείνει την ενδεδειγμένη αντιμετώπιση της παθήσεως. Κλείσε το ραντεβού σου τώρα.

Μια πολύ συχνή αιτία αυτής της διόγκωσης αποτελεί η υδροκήλη η οποία είναι μια απολύτως καλοήθης νόσος. Πρόκειται συγκεκριμένα για τη συλλογή υγρού γύρω από τον ορχι ανάμεσα στα πέταλα του ιδίως ελυτροειδούς χιτώνα.

Συνήθως δεν ανευρίσκεται κάποιος αιτιολογικός παράγοντας, η διόγκωση είναι τελείως ανώδυνη και μπορεί να παρουσιάζει κάποιες αυξομειώσεις μεγέθους στην πάροδο του χρόνου.

Δευτεροπαθής ονομάζεται η υδροκήλη η οποία παρατηρείται μετά από φλεγμονές ή κακώσεις στους όρχεις και/ή τις επιδιδυμίδες καθώς και σε ενδεχόμενη ορχική νεοπλασία. Η συλλογή υγρού επέρχεται δευτεροπαθώς σαν αντιδραστική εκδήλωση στις παραπάνω παθήσεις.

Τέλος στα παιδιά συχνά παρατηρείται υδροκήλη η οποία επικοινωνεί με την περιτοναική κοιλότητα και ονομάζεται επικοινωνούσα υδροκήλη.

Η διάγνωση της νόσου γίνεται σχετικά εύκολα και γρήγορα μετά από ψηλαφηση του οσχέου και διαφανοσκόπηση. Αν παραμένουν αμφιβολίες ή ασάφειες προχωρούμε στη διενέργεια υπερηχογραφήματος.

Οι μικρές ασυμπτωματικές υδροκηλες δεν χρήζουν θεραπείας. Οι μεγαλύτερες ωστόσο προκαλούν αίσθημα βάρους και ενοχλήσεις ιδιαίτερα κατά τις σωματικές καταπονήσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις συστήνεται χειρουργική αντιμετώπιση για τη μόνιμη επίλυση του προβληματος. Μετά απο μια μικρή τομή στο όσχεο ο ελυτροειδής χειτώνας αφαιρείται, πτυχωνεται ή αναστρεφεται έτσι ώστε να αποφευχθεί στο μέλλον νέα συλλογή υγρού.

Εναλλακτικά σε περίπτωση που ο ασθενης δεν επιθυμεί χειρουργική αποκατάσταση προσφέρεται σαν θεραπεία η παρακέντηση της υδροκήλης προχωρώντας εν συνεχεία σε σκληροθεραπεία του ελυτροειδούς χιτώνα. Η μέθοδος εχει πολύ καλά αποτελέσματα αν και πρέπει να τονιστεί η πιθανοτητα ενδεχόμενης μελλοντικής υποτροπής.

Για περισσότερες πληροφορίες κλείσε το ραντεβού σου με τον Ουρολόγο Dr Ιωάννη Μπέη στο UrologyCare στη Νέα Σμύρνη.

Επικοινωνήστε μαζί μου

Τηλ.: 2109342318

Κιν.: 6948522214

Βασικό Μενού